Malaybasic

Panduan Pengguna

SENARAI ARAHAN
INDEK ARAHAN


SENARAI ARAHAN

Penyediaan
Arah
Gelung
Rentetan
Matematik
Masa
Interaksi
Simpanan
Senarai
Grafik
SediaFon
Tulis
JajarFon
LebarFon
TinggiFon
Titik
Garis
Bulat
Kotak
Poligon
Tebal
Piksel
Warna
Merah
Hijau
Biru
Alfa
Sempadan
BuangSempadan
CuciSkrin
LebarSkrin
TinggiSkrin
PaksiSkrin
SekalaSkrin
SkrinAsal
PaksiSkrinX
PaksiSkrinY
PusingSkrin
SekalaSkrinX
SekalaSkrinY
SimpanSkrin
BukaSkrin
Gambar
Bunyi
Lain-lain
Nombor Kekunci

..