Malaybasic

Panduan Pengguna

SENARAI ARAHAN
INDEK ARAHAN


SENARAI ARAHAN

Penyediaan
Arah
Jika
Maka
Tapi
Lain
Dah
Semak
Kalau
Tiada
DahSemak
Kembali
Dan
Atau
Bukan
Gelung
Rentetan
Matematik
Masa
Interaksi
Simpanan
Senarai
Grafik
Gambar
Bunyi
Lain-lain
Nombor Kekunci

..