BBCode

BBCode adalah koleksi format tags yang digunakan untuk menukar rupa teks dalam forum ini. BBCode adalah berdasarkan kepada prinsip yang sama seperti, dan hampir sama dengan, HTML. Di bawah adalah senarai semua BBCodes dan cara untuk menggunakan mereka.

Admin mempunyai keupayaan untuk menghidupkan atau mematikan BBCode. Anda boleh tahu jika BBCode dibenarkan atau dilumpuhkan setiap kali anda hantar pesanan atau mengedit tandatangan anda.

Gaya text

Tag berikut menukar rupa text:

[b]Boldkan text[/b] menghasilkan Boldkan text

[u]Underlined text[/u] menghasilkan Underlined text

[i]Condongkan text[/i] menghasilkan Condongkan text

[s]Strike-through text[/s] menghasilkan Strike-through text

[del]Text yang telah dibuang[/del] menghasilkan Text yang telah dibuang

[ins]Text yang dimasukkan[/ins] menghasilkan Text yang dimasukkan

[em]Text yang perlu diambil perhatian[/em] menghasilkan Text yang perlu diambil perhatian

[color=#FF0000]Merahkan text[/color] menghasilkan Merahkan text

[color=blue]Birukan text[/color] menghasilkan Birukan text

[h]Text tajuk[/h] menghasilkan

Text tajuk

Pautan and gambar

Anda boleh membuat pautan ke dokumen lain atau kepada e-mel menggunakan tags:

[url=https://malaybasic.com/]MalayBasic[/url] menghasilkan MalayBasic

[url]https://malaybasic.com/[/url] menghasilkan https://malaybasic.com/

[url=/help.php]Ini laman bantuan[/url] menghasilkan Ini laman bantuan

[email]myname@example.com[/email] menghasilkan myname@example.com

[email=myname@example.com]Alamat email saya[/email] menghasilkan Alamat email saya

[topic=1]Topik percubaah[/topic] menghasilkan Topik percubaah

[topic]1[/topic] menghasilkan https://malaybasic.com/viewtopic.php?id=1

[post=1]Post percubaan[/post] menghasilkan Post percubaan

[post]1[/post] menghasilkan https://malaybasic.com/viewtopic.php?pid=1#p1

[forum=1]Forum percubaan[/forum] menghasilkan Forum percubaan

[forum]1[/forum] menghasilkan https://malaybasic.com/viewforum.php?id=1

[user=2]Pengguna percobaan[/user] menghasilkan Pengguna percobaan

[user]2[/user] menghasilkan https://malaybasic.com/profile.php?id=2

Jika anda ingin memaparkan gambar anda boleh menggunakan img tag. Text keluar selepas "=" dalam pembukaan tags digunakan untuk atribut alt dan perlu dimasukkan kalau boleh.

[img=Cuba FluxBB bbcode]https://malaybasic.com/img/test.png[/img] menghasilkan Cuba FluxBB bbcode

Petikan

Jika anda ingin memetik kata-kata seseorang, anda perlu menggunakan quote tag.

[quote=James]Ini adalah teks yang saya nak petik.[/quote]

hasilkan kotak quote seperti ini:

James ditulis:

Ini adalah teks yang saya nak petik.

Jika anda tak mahu memetik kata mana-mana pihak, anda boleh menggunakan quote tag tanpa menyatakan nama.

[quote]Ini adalah teks yang saya nak petik.[/quote]

hasilkan kotak quote seperti ini:

Ini adalah teks yang saya nak petik.

Nota: Jika nama pengguna mengandungi aksara [ atau ] anda boleh sertakan dalam tanda quote marks.

Aturcara

Apabila memaparkan aturcara anda harus memastikan bahawa anda menggunakan code tag. Text yang dipaparkan dengan code tag akan menggunakan font monospaced dan tidak akan menjejaskan tag yang lain.

[code]Ini adalah contoh aksara.[/code]

menghasilkan kotak code seperti ini:

Ini adalah contoh aksara.

Senarai

Untuk membuat senarai anda boleh menggunakan tag senarai. Anda boleh membuat 3 jenis senarai menggunakan tag senarai.

[list][*]Contoh senarai 1.[/*][*]Contoh senarai 2.[/*][*]Contoh senarai 3.[/*][/list]
menghasilkan senarai berbulet.

  • Contoh senarai 1.

  • Contoh senarai 2.

  • Contoh senarai 3.

[list=1][*]Contoh senarai 1.[/*][*]Contoh senarai 2.[/*][*]Contoh senarai 3.[/*][/list]
menghasilkan senarai bernombor.

  1. Contoh senarai 1.

  2. Contoh senarai 2.

  3. Contoh senarai 3.

[list=a][*]Contoh senarai 1.[/*][*]Contoh senarai 2.[/*][*]Contoh senarai 3.[/*][/list]
menghasilkan senarai yang mengikut abjad dilabel.

  1. Contoh senarai 1.

  2. Contoh senarai 2.

  3. Contoh senarai 3.

Nested tags

BBCode boleh bersarang untuk mewujudkan formatan yang lebih canggih. Sebagai contoh:

[b][u]Bold, underlined text[/u][/b] menghasilkan Bold, underlined text

Smilies

Jika anda suka (dan jika ia diaktifkan), forum boleh menukar satu siri smilies kepada gambar mewakili smiley itu. Forum ini mengiktiraf smilies berikut dan menggantikan mereka dengan gambar:

:) dan =) menghasilkan :)

:| dan =| menghasilkan :|

:( dan =( menghasilkan :(

:D dan =D menghasilkan :D

:o dan :O menghasilkan :o

;) menghasilkan ;)

:/ menghasilkan :/

:P dan :p menghasilkan :P

:lol: menghasilkan :lol:

:mad: menghasilkan :mad:

:rolleyes: menghasilkan :rolleyes:

:cool: menghasilkan :cool: